Vállalkozások

Vállalkozása eredményes működése tekintetében döntő jelentőségű lehet üzleti kapcsolatai jogi megalapozásának.

A körültekintően előkészített szerződések, megállapodások jelentősen csökkenthetik a nem-, vagy nem megfelelő teljesítés kockázat. Ennek érdekében végzi Irodánk jogi auditálás szolgáltatást.

Amennyiben pedig bekövetkezett a nem várt esemény, a másik fél teljesítésének elmaradása, illetve hibás teljesítése, ugyancsak nem mindegy mikor, és milyen jogi lépések kerülnek megtételre.

Annak érdekében, hogy jogi természetű ügyek, jogi problémák ne akadályozzák vállalkozása gazdasági-, szakmai folyamatait, Irodánk tanácsot ad és elvégzi cége jogi ügyeinek gyors, pontos, szakszerű megoldását. Így Önnek ténylegesen csak vállalkozása eredményesebbé tételre kell fordítani a figyelmét.

Irodánk, vállalkozása első lépéseitől az utolsókig széleskörű szolgáltatásokkal alkalomszerűen, és/vagy állandó jellegű megbízás keretében áll Ön és vállalkozása rendelkezésére.

Profit orientált és non-profit vállalkozások számára jogi tanácsadással, jogi auditálással, peres és peren kívüli képviselettel, valamint az ehhez kapcsolódó okiratok, szerződések, megállapodások elkészítésével az alábbi jogterületeken állunk rendelkezésre:

Gazdasági jogi területen

 • gazdasági társaságok alapítása, (okiratszerkesztés, képviselet cégbejegyzési eljárásban)
 • létesítő okirat módosítása
 • folyamatos jogi megfelelőségi szolgáltatások a társaság működés
 • vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatos ügyek
 • kintlévőség kezelés
 • hitelezői igényérvényesítés
 • gazdasági társaságok állandó képviselete
 • fizetésképtelenségi eljárások
 • képviselet társasági jogi perekben (érvénytelenségi per, bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per, társasági határozatok felülvizsgálata, tag kizárása iránti per, átruházási perek, tagi felelősséggel kapcsolatos perek, gazdasági társaságok tisztségviselői ellen kártérítés iránt indított perek)

Tulajdonjog területén

 • tulajdonjogi ügyek, tulajdonjog érvényesítése
 • elbirtoklással kapcsolatos ügyekben képviselet, okiratszerkesztés
 • közös tulajdon megszüntetése (megegyezéssel, vagy peres úton)
 • társasházi alapító okiratok elkészítése, társasházak jogi képviselete
 • haszonélvezeti, használati és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • képviselet birtokvédelmi eljárásban

Szerződésekkel kapcsolatos jogterületen

 • ingó és ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere stb.) elkészítése, ellenjegyzése, módosítása, felbontása teljes körű földhivatali ügyintézéssel
 • bérleti szerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés stb. készítése
 • tartási szerződés, ill. életjáradéki szerződés készítése
 • szerződés-tervezetek és szerződési ajánlatok véleményezése különösen a következő szakterületeken: adásvételi szerződések, bérleti szerződések, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések
 • képviselet szerződésből eredő igények bírósági érvényesítése során (szerződésszegés, szerződés érvénytelensége, hibás teljesítés, késedelem stb.)
 • képviselet ingatlanok tehermentesítése során
 • tanácsadás polgári jogi követelések érvényesítésével, elhárításával kapcsolatban, megfelelően dokumentált követelések behajtása, az Ügyfél igényeinek érvényesítése felszámolási, fizetési meghagyásos és/vagy polgári peres eljárásban. A Megbízó ellen támasztott alaptalan követelések, kártérítési- és más igények elhárítása peren kívüli, nem peres és polgári peres eljárásban, jogi tanácsadás és képviselet végrehajtási eljárásban
 • Letétkezelés: a fenti tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott rendeltetéssel - írásbeli megállapodás alapján - pénz, vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére.

Munkajogi területen

 • munkaviszony, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony
  • létrehozása,
  • módosítása és
  • megszüntetése
 • tanácsadás munkaszerződések megkötésével, megszüntetésével (felmondásával) kapcsolatban
 • munkajogi okiratok szerkesztése
 • képviselet munkaügyi jogvitákban, tanácsadás
 • állásfoglalás munkahelyi diszkriminációval kapcsolatosan

Kártérítési jogi területen

 • vagyoni és nem vagyoni kártérítés iránti peres és peren kívüli eljárásban képviselet

Közigazgatási jogi területen

 • képviselet a közigazgatási hatóságok előtti eljárásban
 • képviselet közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatában

Versenyjog, termékfelelősség és fogyasztóvédelem területén

 • tisztességtelen piaci magatartás
 • reklám jogok
 • a gyártó jogai
 • a kereskedő jogai
 • a fogyasztó jogai

Kapcsolatfelvétel a Hronszky Ügyvédi Irodával