Szellemi tulajdonjog érvényesítés

Valamennyi üzletág, szakma használ, illetve tevékenysége során létrehoz szellemi alkotásokat. Ilyen szellemi alkotások többek között a találmányok, védjegyek, szabadalmak és a know-how, amelyek gyakran fontos részét képezik a vállalkozás forgalmi értékének.
Ezért fontos, hogy a vállalkozás szellemi alkotásai védelemben részesüljenek, és minél nagyobb mértékben használva, illetve hasznosítva legyenek.

Forduljon bizalommal Irodánkhoz, amennyiben Ön, vagy vállalkozása, egyéb szervezete az irodalom, a művészet, illetve a tudomány valamelyik területén tevékenykedik és úgy gondolja, hogy egyéni eredeti alkotását más, vagy mások jogosulatlanul felhasználták.

A Hronszky Ügyvédi Iroda a szellemi tulajdon védelme terén az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

  • tanácsadást, valamint az esetleges jogsértésekkel kapcsolatos - jogilag megalapozott - írásos állásfoglalás készítését
  • intézkedést a szellemi alkotással kapcsolatos jogsértés megszüntetése iránt, illetve ilyen jogsérelem bekövetkezésének elkerülése érdekében
  • tanácsadást és valamennyi szükséges okirat elkészítését a szellemi alkotások hasznosításának, illetve tulajdonjogának átruházása tárgyában
  • tanácsadást arra vonatkozóan, hogy az adott alkotás milyen védelemben részesül, és a vállalkozásba vagyoni értékként bevihető-e (apportálható-e)

Kapcsolatfelvétel a Hronszky Ügyvédi Irodával