Önkormányzatok

Egy önkormányzat eredményes működése szempontjából döntő jelentőségű lehet üzleti-, munkajogi-, közigazgatási jogi és egyéb jogviszonyok előrelátó, jogilag megalapozott kialakítása, működtetése.

A körültekintően előkészített szerződések, megállapodások jelentősen csökkenthetik a nem várt események bekövetkezésének kockázatát, valamint annak mértékét. Kérjük, tájékozódjon Irodánk jogi auditálás szolgáltatásáról.

Amennyiben pedig bekövetkezett a nem várt esemény, a másik fél teljesítésének elmaradása, illetve hibás teljesítése, ugyancsak nem mindegy mikor, és milyen jogi lépések kerülnek megtételre.

Annak érdekében, hogy jogi természetű ügyek, jogi problémák ne akadályozzák önkormányzata szakmai-, hatósági folyamatait, Irodánk tanácsot ad és elvégzi az önkormányzat jogi ügyeinek gyors, pontos, szakszerű megoldását. Így Önnek ténylegesen csak az önkormányzat rendes tevékenységének eredményesebbé tételre kell fordítani a figyelmét.

Megyei-, települési-, és kisebbségi önkormányzatok számára jogi tanácsadással, jogi auditálással, peres és peren kívüli képviselettel, valamint az ehhez kapcsolódó okiratok, szerződések, megállapodások elkészítésével az alábbi jogterületeken állunk rendelkezésre:

Közigazgatási jogi területen

 • képviselet a közigazgatási hatóságok előtti eljárásban
 • képviselet közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatában

Tulajdonjog területén

 • tulajdonjogi ügyek, tulajdonjog érvényesítése
 • elbirtoklással kapcsolatos ügyekben képviselet, okiratszerkesztés
 • közös tulajdon megszüntetése (megegyezéssel, vagy peres úton)
 • társasházi alapító okiratok elkészítése, társasházak jogi képviselete
 • haszonélvezeti, használati és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • képviselet birtokvédelmi eljárásban

Kártérítési jogi területen

 • vagyoni és nem vagyoni kártérítés iránti peres és peren kívüli eljárásban képviselet

Szerződésekkel kapcsolatos jogterületen

 • ingó és ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere stb.) elkészítése, ellenjegyzése, módosítása, felbontása teljes körű földhivatali ügyintézéssel
 • bérleti szerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés stb. készítése
 • tartási szerződés, ill. életjáradéki szerződés készítése
 • szerződés-tervezetek és szerződési ajánlatok véleményezése különösen a következő szakterületeken: adásvételi szerződések, bérleti szerződések, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések
 • képviselet szerződésből eredő igények bírósági érvényesítése során (szerződésszegés, szerződés érvénytelensége, hibás teljesítés, késedelem stb.)
 • képviselet ingatlanok tehermentesítése során
 • tanácsadás polgári jogi követelések érvényesítésével, elhárításával kapcsolatban, megfelelően dokumentált követelések behajtása, az Ügyfél igényeinek érvényesítése felszámolási, fizetési meghagyásos és/vagy polgári peres eljárásban. A Megbízó ellen támasztott alaptalan követelések, kártérítési- és más igények elhárítása peren kívüli, nem peres és polgári peres eljárásban, jogi tanácsadás és képviselet végrehajtási eljárásban
 • Letétkezelés: a fenti tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott rendeltetéssel - írásbeli megállapodás alapján - pénz, vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére.

Munkajogi területen

 • munkaviszony, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony
  • létrehozása,
  • módosítása és
  • megszüntetése
 • tanácsadás munkaszerződések megkötésével, megszüntetésével (felmondásával) kapcsolatban
 • munkajogi okiratok szerkesztése
 • képviselet munkaügyi jogvitákban, tanácsadás
 • állásfoglalás munkahelyi diszkriminációval kapcsolatosan

Versenyjog, termékfelelősség és fogyasztóvédelem területén

 • tisztességtelen piaci magatartás
 • reklám jogok
 • a gyártó jogai
 • a kereskedő jogai
 • a fogyasztó jogai

Kapcsolatfelvétel a Hronszky Ügyvédi Irodával