Mediáció, jogi közvetítés

Irodánk által végzett mediációs (egyezségközvetítés, vitarendezés, békés megegyezés) tevékenység lényege, hogy a vitás ügyükben döntésképtelenné váló felek bírósági eljárást megelőzően, vagy azt kiváltva egy semleges, pártatlan harmadik személy, a közvetítő bevonásával megkísérlik vitás ügyükben megtalálni a mindkét fél számára megfelelő megoldást, amelyet a felek írásos megállapodásban rögzíteni.

Mediáció, jogi közvetítés az élet valamennyi területén folytatható, ahol két vagy több fél vitába, nézeteltérésbe került egymással.
Jogi közvetítés során Irodánk törekszik a felek álláspontjainak kölcsönös engedéssel történő kompromisszumos megoldására.

A mediáció alkalmazási területei egyebek mellett:

  • válási mediáció keretében Irodánk közreműködik, hogy a párok minél gyorsabban megállapodjanak a vagyoni, gyermek-elhelyezési és kapcsolattartási kérdésekben, a később is szükséges, együttműködések biztosítása érdekében békés válás biztosítása
  • magánszemélyek egymás közötti és magánszemély vállalkozás, munkaadó, egyéb szervezet közötti közvetítési eljárás
  • gazdasági mediáció a vállalatok közötti és a vállalaton belüli összeütközésekre, az együttműködések előkészítésére alkalmazandó közvetítési eljárás
  • cégek közötti vitákban a garancia és a szavatosság körében felmerülő problémáknál, kártérítési igények rendezésénél, gyártók és kereskedők vitáiban, valamint fővállalkozók és alvállalkozók között

Kapcsolatfelvétel a Hronszky Ügyvédi Irodával