Kártérítési jog, kárrendezés

A Hronszky Ügyvédi Iroda magánszemélyek és szervezetek számára jogi tanácsadással, peres és peren kívüli képviselettel, valamint az ehhez kapcsolódó okiratok, szerződések, megállapodások elkészítésével a kártérítési a kárigények teljes körű érvényesítését biztosítja, mind a károsulti, mind a hozzátartozói kártérítési igények esetében.

Miért javasoljuk, hogy forduljon Irodánkhoz? A biztosítók a kárigényhez igazítottan teszik meg egyezségi ajánlatukat. Ez nem kötelességük. Ezért lényeges, hogy a kárigény megalapozott, és mindenre kiterjedő, reális, mégis a lehető legkörültekintőbb legyen, hiszen a biztosító érdeke is, hogy az ügy megegyezéssel, reális kártérítési összeg kifizetésével záruljon.
Irodánk minden részletre kiterjedően elvégzi kárigénye elkészítését.

Irodánk vállalja, hogy ingyenes konzultáció keretében megvizsgáljuk, hogy jár-e Önnek és előreláthatóan mekkora összegű kártérítés.

Kártérítési igény alapulhat egyebek mellett:

 • közlekedési baleset
 • lakóingatlanban történt baleset
 • üzemi baleset
 • orvosi műhiba következményeképpen fellépett probléma
 • termékfelelősségből eredő kár
 • nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás
 • személyhez fűződő jogok (pl. a jó hírnév) megsértése
 • szerzői jogok megsértéséből eredő kár
 • egyéb szerződésszegésből és szerződésen kívül okozott kár

Az ingyenes konzultációra hozza magával:

 • a balesetért felelős személy adatait (neve, címe, telefonszáma)
 • a balesetben sérült, elhunyt személy adatait
 • a baleset tanújának adatait (neve, címe, telefonszáma)
 • az esetleges rendőrségi vagy egyéb hatósági, bírósági eljárás ügyszáma és az eljárás során keletkezett iratokat
 • a sérüléssel kapcsolatos orvosi leleteket
 • számlák és egyéb igazolásokat a kár összegéről
 • ha a balesetet gépjármű okozta, akkor szükséges a jármű üzembentartójának biztosítási kötvényszáma, baleseti bejelentő, forgalmi engedély, jogosítvány, a baleset helyszínén készült fénykép

Kérjen ingyenes, személyes konzultációra időpontot!