Egyéb szervezetek

Alapítványok, közalapítványok, egyesületek, köztestületek, pártok, társasházak, egyházak számára a szervezetek megalapításával, módosításával kapcsolatosan, valamint jogi tanácsadással, jogi auditálással, peres és peren kívüli képviselettel, továbbá az ehhez kapcsolódó okiratok, szerződések, megállapodások elkészítésével az alábbi jogterületeken állunk rendelkezésre.

Közigazgatási jogi területen

 • képviselet a közigazgatási hatóságok előtti eljárásban
 • képviselet közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatában

Tulajdonjog területén

 • tulajdonjogi ügyek, tulajdonjog érvényesítése
 • elbirtoklással kapcsolatos ügyekben képviselet, okiratszerkesztés
 • közös tulajdon megszüntetése (megegyezéssel, vagy peres úton)
 • társasházi alapító okiratok elkészítése, társasházak jogi képviselete
 • haszonélvezeti, használati és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • képviselet birtokvédelmi eljárásban

Kártérítési jogi területen

 • vagyoni és nem vagyoni kártérítés iránti peres és peren kívüli eljárásban képviselet

Szerződésekkel kapcsolatos jogterületen

 • ingó és ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere stb.) elkészítése, ellenjegyzése, módosítása, felbontása teljes körű földhivatali ügyintézéssel
 • bérleti szerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés stb. készítése
 • tartási szerződés, ill. életjáradéki szerződés készítése
 • szerződés-tervezetek és szerződési ajánlatok véleményezése különösen a következő szakterületeken: adásvételi szerződések, bérleti szerződések, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések
 • képviselet szerződésből eredő igények bírósági érvényesítése során (szerződésszegés, szerződés érvénytelensége, hibás teljesítés, késedelem stb.)
 • képviselet ingatlanok tehermentesítése során
 • tanácsadás polgári jogi követelések érvényesítésével, elhárításával kapcsolatban, megfelelően dokumentált követelések behajtása, az Ügyfél igényeinek érvényesítése felszámolási, fizetési meghagyásos és/vagy polgári peres eljárásban. A Megbízó ellen támasztott alaptalan követelések, kártérítési- és más igények elhárítása peren kívüli, nem peres és polgári peres eljárásban, jogi tanácsadás és képviselet végrehajtási eljárásban
 • Letétkezelés: a fenti tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott rendeltetéssel - írásbeli megállapodás alapján - pénz, vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére.

Munkajogi területen

 • munkaviszony, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony
  • létrehozása,
  • módosítása és
  • megszüntetése
 • tanácsadás munkaszerződések megkötésével, megszüntetésével (felmondásával) kapcsolatban
 • munkajogi okiratok szerkesztése
 • képviselet munkaügyi jogvitákban, tanácsadás
 • állásfoglalás munkahelyi diszkriminációval kapcsolatosan

Kapcsolatfelvétel a Hronszky Ügyvédi Irodával

e