Árak

Irodánk egyik vezérelve, hogy ügyfeleink számára a lehetőségekhez mérten a leginkább költséghatékony megoldást dolgozzuk ki.

Ez megnyilvánul egyrészt a javasolt eljárási-, és egyéb cselekmények várható költségei figyelembevételével kidolgozott ügyintézési folyamatok vonatkozásában, másrészt Irodánk részére fizetendő munkadíj konstrukciójának megállapítása esetében is.

Irodánk munkadíja az adott ügy természetétől, a résztvevők számától, a befejezésének várható hosszától, az elvégzendő feladat mennyiségétől és bonyolultságától, valamint számos egyéb tényezőtől is függhet.

Irodánk - az első személyes találkozás alkalmával - minden esetben tájékoztatást nyújt a várható munkadíj megállapításának lehetséges módjairól, amelyek közül ügyfeleink számára legelőnyösebb kerül meghatározásra.

Irodánk ügyvédi munkadíj megállapításával kapcsolatos ügyfélpolitikája, hogy az ügyvédi munkadíj igazodjon a megbízási szerződés tárgyi értékéhez, az igényelt szakmai felkészültséghez, az Iroda által nyújtott szolgáltatások színvonalához és az ügy időigényességéhez.

A fentiekre való tekintettel, munkadíjra vonatkozó felvilágosítást személyes konzultáció keretében tudunk adni.

 

Kapcsolatfelvétel a Hronszky Ügyvédi Irodával