Loading...

Hronszky Ügyvédi Iroda

Széleskörű jogi szolgáltatás

Jogi ügyek hatékony és gyors elintézése

Hronszky Ügyvédi Iroda

Jogi tanácsadás és képviselet

Jogi támogatás magánszemélyeknek és cégeknek

Hronszky Ügyvédi Iroda

Kérjen konzultációt!

Akár még ma választ adunk jogi kérdésére

Szakmaiság

Különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ügyfeleinket mindig tárgyilagosan és érthetően tájékoztassuk.

Hatékonyság

Innovatív és megelőző jellegű tanácsaink által valódi, kézzelfogható értéket kínálunk, szem előtt tartva ügyfeleink érdekét.

Ügyfélközpontúság

Fontosnak tartjuk és odafigyelünk az ügyfelekkel a folyamatos kommunikációra és kapcsolattartásra.

Bemutatkozás


A Hronszky Ügyvédi Iroda, 2004-ben alapított, miskolci székhelyű ügyvédi iroda.

Irodánk tevékenységét a jogi kérdések gyakorlatias, ügyfélközpontú megközelítésével és azok magas szakmai színvonalon történő hatékony megoldásával végzi.

Ügyvédi irodánk legfőbb erősségét munkatársaink magabiztos szaktudása, alapossága, valamint az iroda munkatársainak számtalan ügyben szerzett egyéni és kollektív tapasztalata jelenti. Fő értékünknek ezen tapasztalatot és a kiváló ügyfélkapcsolatot tartjuk.

Dr. Hronszky Regina

ügyvéd, irodavezető

Dr. Bérczes Tamás LL.M.

ügyvéd, közlekedési szakjogász

Dr. Németh-Lászka Edina

ügyvéd

Dr. Kozsnyánszky-Szilágyi Ildikó

jogász

Dr. Fazekas Szonja

ügyvédjelölt

Jogterületek

Családjog

Tanácsadás és képviselet válóperben, vagyonjogi kérdések, élettársi vagyonközösség, gyermektartásdíj, kapcsolattartás.

Öröklési jog

Tanácsadás és képviselet, végrendelet készítése, cégvagyon örökítése.

Hagyatéki ügyek

Tanácsadás és képviselet hagyatéki eljárásban közjegyző előtt és hagyatéki perben.

Büntetőjog

Tanácsadás és képviselet gyanúsított, vádlott és sértett részére.

Szabálysértési jog

Tanácsadás és képviselet szabálysértés elkövetője és sértettje részére.

Közlekedési jog

Tanácsadás és képviselet közlekedési baleset okozója és sértettje részére.

Gazdasági jog

Tanácsadás és képviselet vállalkozások részére.

Civil szervezetek joga

Alapítványok, egyesületek létrehozása, alapító okirat módosítása, civil szervezetek megszüntetése.

Peres és peren kívüli képviselet

Tanácsadás és képviselet bíróság hatóság előtt.

Szerződések és egyéb okiratok

Tanácsadás, szerződések készítése, véleményezése, megtámadása.

Céges ügyek

Cégek alapítása, cégiratok módosítása, cégek megszüntetése.

Kártérítési jog

Tanácsadás és képviselet balesetet szenvedettek részére.

Szolgáltatások

Irodánk tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkezik családjogi, öröklési jogi, büntetőjogi, közlekedési jogi, polgári jogi, munkajogi, gazdasági jogi, kártérítési jogi területen, magánszemélyeket, önkormányzatokat, vállalkozásokat, valamint civil szervezeteket érintő jogi kérdésekben.

Családjogi ügyekben tanácsot adunk, okiratokat készítünk és peres-, valamint peren kívüli képviselet ellátását vállaljuk házasság felbontása (válóper), vagyonjogi kérdések tisztázása, élettársi vagyonközösség megszüntetése, gyermektartásdíj felemelése és leszállítása, gyermekelhelyezés megváltoztatása, különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás szabályozása. Házassági vagyonjogi, élettársi vagyonjogi szerződést készítünk, előzetesen tanácsot adunk.

Öröklési-, hagyatéki ügyben tanácsot adunk, végrendeletet készítünk, valamint képviselet vállalunk közjegyző előtti hagyatéki eljárásban és bíróság előtti hagyatéki perben. Vállalkozások tovább működtetésével kapcsolatos öröklési jogi tanácsot adunk, okiratokat készítünk.

Büntetőjogi tanácsot adunk, rendőrség, ügyészség és bíróság előtt képviseljük bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottat, vagy vádolttat. Amennyiben Önt bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, vagy vádolják minél előbb vegye fel velünk a kapcsolatot. Tanácsot adunk és képviseljük bűncselekmény sértettjét.

Tanácsot adunk és rendőrség valamint bíróság előtt képviseljük szabálysértési cselekmény elkövetőjét. Amennyiben Ön ellen szabálysértési eljárás indult és úgy gondolja, hogy eltúlzott mértékű a következmény, minél előbb vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tanácsot adunk és képviseljük rendőrség, bíróság, közvetítő előtti eljárásban ha Ön balesetet okozott. Ha Ön közlekedési balesetet idézett elő és büntetőeljárás, vagy szabálysértési eljárás indult Ön ellen minél előbb vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tanácsot adunk és képviseljük rendőrség, bíróság, közvetítő előtti eljárásban, valamint biztosítótársaság előtt baleset sértettjét. Ha Ön, vagy hozzátartozója közlekedési balesetet szenvedett vegye fel velünk a kapcsolatot elmondjuk, hogy mi a legcélszerűbb teendő.

Teljes körű jogi tanácsadással, valamint bíróság, cégbíróság, hatóság, előtti képviselettel támogatjuk Önt és vállalkozását.

Tanácsot adunk és képviseljük Önt, bíróság, és hatóságok előtt peres és nem peres ügyben. Elkészítjük és benyújtjuk peres ügye iratait.

A peres eljárás elkerülhetősége érdekében egyeztetést folytatunk, megoldási javaslatokat adunk.

Tanácsot adunk és elkészítjük az Önnek ténylegesen szükséges szerződést. Érvényesítjük a megkötött szerződéseiből eredő jogait. Véleményezzük aláírás előtt szerződéseit egyéb okiratait.

Céges ügyeiben teljes körű tanácsadással és képviselettel segítjük Önt és cégét. Cége szükségessé váló változásait átvezettetjük a cégbíróságon.

Tanácsot adunk és képviseljük Önt és családtagját, illetve hozzátartozóját közlekedési baleset, munkahelyi baleset, vagy egyéb baleset bekövetkezése esetén.

Beszerezzük és elkészítjük a kártérítéshez szükséges adatokat, okiratokat.

Meghatározzuk és érvényesítjük a bekövetkezett kár mértékéhez igazodó kártérítési összeget.

Szükség esetén peres eljárásban érvényesítjük igényét.

Tanácsot adunk és képviseljük vagyonbiztosítási, életbiztosítási, és egyéb biztosítási szerződésből származó igénye érvényesítése érdekében.


ONLINE ÜGYVÉDI IRODA

ONLINE ÜGYVÉDI IRODA

JOGI SZOLGÁLTATÁS

Alakulhat úgy, hogy akadályba ütközhet (időhiány, távolság stb.) ügyvédi irodánk személyes felkeresése.
Gyorsabb, költségkímélőbb lehet, ha az internet és a rendelkezésre álló elektronikus csatornák (telefon, e-mail Skype, Messenger, Viber stb.), alkalmazások használatával történik a kommunikáció Irodánk és Ön között.
Jogi tanácsadásra, kérdések feltevésére és megválaszolására, szerződek megkötésére vagy jogi ügy intézésére elektronikus megbeszélést és megállapodást követően is van lehetőség.

AZ ONLINE ÜGYVÉDI IRODA

JOGI SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

1. Vegye fel a kapcsolatot az Online Ügyvédi Irodát működtető Hronszky Ügyvédi Irodával (székhely: 3525 Miskolc, Szent László u. 64.) telefonon vagy Viberen a +36705071509-es telefonszámon, vagy e-mailben az iroda@hronszky.hu elektronikus levélcímen.
2. Az első megbeszélésen röviden megbeszéljük a jogi problémáját, amely alapján tisztázhatók a további szükséges és célszerű jogi teendők. Az első megbeszélés alapján meghatározásra kerül az ügy ellátásához kapcsolódó ügyvédi munkadíj, valamint, hogy milyen adatokra, információra, okiratmásolatokra van szükségünk az ügyitézéshez.
3. Ezt követően a megbeszélt ügyvédi munkadíjról e-mailben díjbekérő okiratot küldünk. Az ügyvédi munkadíjat átutalással kell megfizetni a Hronszky Ügyvédi Iroda Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10400690-06902364-00000000 számú számlájára. A munkadíjnak a számlánkra történő beérkezését követően nyomban megkezdjük az ügy intézését, egyúttal megküldjük a munkadíjról kiállított számlát.
4. Az ügyvédi megbízási szerződés részletes szabályait a díjbekérővel egyidejűen, e-mailben megküldött Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák.

ONLINE ÜGYVÉDI IRODA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG

CSALÁDJOGI TANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ONLINE

Online jogi tanácsot adunk és választ adunk a kérdésekre:
    válással kapcsolatosan,
    házassági vagyonjogi kérdésekben,
    élettársi vagyonközösség megszüntetése,
    gyermektartásdíj felemelése és leszállítása,
    gyermekelhelyezés megváltoztatása,
    különélő szülő kapcsolattartása.
Házassági vagyonjogi szerződés és élettársi vagyonjogi szerződés készítése.
Ellátjuk jogi képviseletét peren kívüli és peres eljárásban.

MUNKAJOGI TANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ONLINE

Online jogi tanácsot adunk és megválaszoljuk a munkajogi kérdéseket:
    munkavállalók részére munkajogi,
    munkáltatók részére munkajogi,
    munkaszerződések elkészítése, módosítása,
    munkaviszony megszüntetése,
    munkáltatói intézkedések elkészítése vonatkozásában.
Online jogi tanácsadás keretében aláírás előtt véleményezzük megkötendő munkajogi szerződését.
Ellátjuk jogi képviseletét jogvita esetén peren kívüli és peres eljárásban.

SZERZŐDÉSEK ELKÉSZÍTÉSE ÉS MEGKÖTÉSE ONLINE

Online jogi tanácsot adunk, elkészítjük szerződését, amely akár online (személyes találkozás nélkül) aláírható:
    adásvételi szerződés,
    ajándékozási szerződés,
    csereszerződés,
    tartási szerződés,
    kölcsönszerződés,
    bérleti szerződés,
    vállalkozási szerződés,
    egyéb szerződések.
Online jogi tanácsadás keretében aláírás előtt véleményezzük megkötendő szerződését.
Ellátjuk jogi képviseletét jogvita esetén peren kívüli és peres eljárásban.

BÜNTETŐJOGI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI TANÁCSADÁS ÉS ÜGYEK INTÉZÉSE ONLINE

Online jogi tanácsot adunk és választ adunk a kérdésekre:
    büntetőeljáráshoz kapcsolódóan
        bűncselekmény elkövetője részére,
        sértett részére,
        tanú részére,
    szabálysértési eljáráshoz kapcsolódóan
        eljárás alá vont részére,
        károsult részére.
Feljelentések készítése, gyanúsítotti vallomások kidolgozása, felkészítés kihallgatásra, tárgyalásra.
Ellátjuk jogi képviseletét büntetőeljárásban és szabálysértési eljárásban.

KÖZLEKEDÉSI JOGI TANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ONLINE

Online jogi tanácsot adunk és választ adunk a kérdésekre:
    közlekedési baleset okozása,
    közlekedési baleset elszenvedése,
    ittas járművezetés esetén az enyhébb büntetés érdekében.
Vallomások elkészítése, felkészítés rendőrségi kihallgatásra, bírósági tárgyalásra.
Ellátjuk jogi képviseletét büntetőeljárásban és szabálysértési eljárásban.

VÁLLALKOZÁSOK RÉSZRE TANÁCSADÁS ÉS JOGI TÁMOGATÁS ONLINE

Online jogi tanácsot adunk és választ adunk a kérdésekre:
    jogszabályok helyes értelmezése,
    szerződések helyes értelmezése,
    szerződéses jogviták,
    munkajogi kérdések,
    lejárt követelések jogszerű érvényesítése vonatkozásában.
Megkötendő vállalkozási és egyéb szerződéseket elkészítjük, véleményezzük.
Ellátjuk jogi képviseletét peren kívüli és peres jogvitában.

KÁRTÉRÍTÉSI JOGI, BIZTOSÍTÁSI JOGI TANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ONLINE

Online jogi tanácsot adunk és megválaszoljuk a kérdéseket:
    közlekedési baleset,
    munkahelyi baleset,
    egyéb baleset bekövetkezése esetén,
    vagyonbiztosítási,
    életbiztosítási,
    egyéb biztosítási szerződés ügyében.
Ellátjuk jogi képviseletét peren kívüli és peres kártérítési eljárásban.

ÖRÖKLÉSI JOGI ÉS HAGYATÉKI JOGI TANÁCSADÁS ÜGYINTÉZÉS ONLINE

Online jogi tanácsot adunk és megválaszoljuk a kérdéseket:
    végintézkedés (végrendelet) értelmezésével,
    hagyatéki eljárással,
    öröklési jogvitával,
    kötelesrésszel kapcsolatosan.
Végrendelet, öröklési szerződés készítése, végrendelet megtámadása.
Ellátjuk jogi képviseletét hagyatéki eljárásban, peren kívüli és peres öröklési jogvitában.

Elérhetőségek

Hronszky Ügyvédi Iroda
Cím
3525 Miskolc, Szent László u. 64.
Az iroda előtt ingyenes a parkolás.
Telefon
+3646382-933, +36705071509
Viber
+36705071509
Email
iroda@hronszky.hu
Facebook
www.facebook.com/hronszkyugyvediirodahu
Facebook
www.facebook.com/onlineugyvediiroda
Facebook
www.facebook.com/kozlekedesijog
Skype
ugyvedmiskolc

Keressen minket most!